Categorie archief: Evenement

DE OMROEPMUZIEKCOLLECTIE HERLEEFT!

Vandaag is in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) het officiële startschot gegeven voor het Project Digitalisering SOM-collectie. Projectleider Marjon van Schendel presenteerde de plannen die voorzien in het catalogiseren, digitaliseren en vanaf 2020 online beschikbaar stellen van een substantieel deel van de bladmuziekcollectie van de sinds 2013 gesloten Muziekbibliotheek van de Omroep (MCO-MB).

IMG_20170706_121427479
SOM-directeur Roland Kieft sprak zijn enthousiasme uit voor dit project dat wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en de Gemeente Hilversum. Daarnaast complimenteerde hij Van Schendel met haar richtinggevende voorwerk en sprak hij zijn vertrouwen in haar en het projectteam uit.
Anne Visser – beleidsmedewerker Media, Cultuur & Erfgoed van de Gemeente Hilversum – beschreef de collectie als een schatkamer waaruit alle bewoners van het MCO en daarbuiten kunnen putten. Ze kondigde aan dat de mediastad actief betrokken zal zijn bij het project om te proberen de toegevoegde waarde van de collectie te vergroten.

Het projectteam foto: Charlotte Sienema

Het projectteam (met in het midden projectleider Marjon van Schendel)
foto: Charlotte Sienema

Projectleider Van Schendel bracht een ervaren projectteam samen bestaande uit Marian Hellema (procesbeschrijver digitalisering), Michael de Groot (websiteontwerper) en de oud-MCO-MB-medewerkers Jan Jaap Kassies (collectiespecialist, marketeer) en Eric van Balkum (metadataspecialist). De gemeente levert na de zomer medewerkers die een rol krijgen in het voorbereiden en verwerken van de te digitaliseren bladmuziek.

Tijdens de eerste weken van het half juni begonnen traject ligt de nadruk op het zoeken van samenwerking met relevante organisaties (Stichting DEN, OCLC, Koninklijke Bibliotheek, Instituut voor Beeld en Geluid) en het laten invoeren van de tienduizenden cataloguskaartjes door Ingressus, een bedrijf dat bibliotheken ondersteunt. Afgelopen maandag is een eerste zending van ongeveer 14.000 kaartjes verscheept, die als pilot dient. In de komende week verwacht men in zee te gaan met een bedrijf dat de digitalisering op zich zal nemen. De focus ligt daarbij op het repertoire van de ensembles uit de rijke radiojaren (1945-1980); The Skymasters, De Zaaiers, de orkesten van Klaas van Beeck, Paul Godwin en Jan Corduwener, om er enkele te noemen.

Jan Jaap Kassies zwaai 14.000 cataloguskaartjes uit.

Jan Jaap Kassies zwaai 14.000 cataloguskaartjes (repertoire van 115 ensembles) uit.

Zowel de bestaande als de nieuwe catalogusgegevens zullen worden toegevoegd aan de nationale bibliotheekcatalogus op www.bibliotheek.nl, wat bijdraagt aan de vindbaarheid en bekendheid van de enorme bladmuziekcollectie. Ook wordt onderzocht of deze metadata als linked data kunnen worden opgenomen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De website www.muziekschatten.nl en de MCO-MB-catalogus zullen – voorzien van nieuwe functionaliteit – uiteindelijk worden ingebed in een nieuwe SOM-website.

Wordt vervolgd!

DE WACHTERS – DE ‘VRIJZINNIGE INTERNATIONALE VAN DE V.P.R.O.’

Dit artikel verscheen eerder in Kwartaalblad Aether (afl. 121)

Op 25 september 1938 organiseerde de V.P.R.O. (tot 1968 met puntjes) een Landdag in de Haagse Houtrusthallen, ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan. Zes- à zevenduizend mensen kwamen uit het hele land naar Den Haag. lc_krant_bij_de_wachters

Hier werd het lied De Wachters, op tekst van predikant-directeur Everhard Spelberg (1898-1968) uitgevoerd. Het diende – na paukengeroffel, de dreiging van de tijd weergevend – als opening van de feestelijke gebeurtenis, en maakte onderdeel uit van een Jubileumcantate, een aaneenschakeling van liederen die het geestelijk klimaat van de V.P.R.O. van destijds weergaven. Deze werd uitgevoerd door een zeshonderdkoppig koor, koperblazers, slagwerk en orgel. Componist (en dirigent) was Anthon van der Horst (1899-1965), ‘huiscomponist’ van de Vrijzinnig Protestantsche Radio-Omroep.

E.D. Spelberg woonde sinds 1935 met zijn gezin boven de V.P.R.O.-studio aan de ‘s-Gravelandseweg 65 in Hilversum. Het rode radiolampje ging in huize Spelberg aan, als vader Everhard Spelberg of iemand anders beneden in de studio een praatje hield voor de V.P.R.O.-microfoon. Dan wisten de kinderen dat zij stil moesten zijn, opdat heel Nederland de boodschap der Vrijzinnigheid kon beluisteren. Hij kwam in 1936 als predikant-secretaris in vaste dienst, na tien jaar predikant te zijn geweest in Egmond aan den Hoef en Nijmegen. Later werd hij predikant-directeur. Hij presenteerde het radioprogramma Gesprekken met luisteraars; zijn echtgenote Laura Stokmans presenteerde van 1935 tot 1963, met een onderbreking tijdens de oorlog, wekelijks het Zondagshalfuur voor kinderen.

Spelberg ontving duizenden brieven van luisteraars, die een beeld geven van wat de vrijzinnige luisteraar van toen bewoog. Hiermee voegde hij een nieuwe poot toe aan de vrijzinnig-protestantse zuil: een radiogemeente. Dat is ook de titel van het proefschrift waarop hij kort na de oorlog is gepromoveerd. Hij bleef tot 1963 aan het roer van de omroep.
Anthon van der Horst (1899-1965) was in 1938 al zo’n tien jaar betrokken bij de V.P.R.O. Ook bij de viering van het 10-jarig bestaan in 1936 in het Amsterdamse Concertgebouw had hij de muzikale leiding. Zijn naam was in de jaren ’50 tot ’65 vooral bekend van de Dagopening en Morgenwijding van de V.P.R.O., waarbij hij met een ongelooflijke trouw piano of orgel speelde. Hiervoor schreef hij een groot aantal kerkliedbewerkingen.

Het lied De Wachters is ook na de Tweede Wereldoorlog bij V.P.R.O.-hoogtijdagen gezongen, o.a. tijdens de Landdag op 27 juni 1948 in de RAI in Amsterdam. Negenduizend vrijzinnig protestanten trokken naar Amsterdam, onder meer om zich in de RAI te laten toespreken door een hele reeks dominees. Hiervan zijn onlangs beelden (v.a. 12’30”) opgedoken; hierop is Anthon van der Horst te zien, die enthousiast koor en orkest dirigeert. De orkestbegeleiding is van (leden van) het Concertgebouworkest.

De Wachters is hier (onvolledig) te horen :  (mogelijk betreft dit de opname door de Vereenigde Vrijzinnige Protestantsche Koren van Amsterdam en een blaasensemble van het Concertgebouworkest o.l.v. de componist die de V.P.R.O. in 1938 op grammofoonplaat uitbracht)

In 1939 verscheen een uitgave voor zangstem en piano.

de_wachters_vanderhorst

Jan Jaap Kassies
(dit artikel verscheen in Kwartaalblad Aether 121)

Bronnen:
• Willem Pekelder – Sporen van Spelberg: 90 jaar VPRO (bijlage bij de VPRO-gids d.d. 28 mei 2016)
• Gert Oost – Anthon van der Horst 1899-1965, leven en werken (Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1992)

De oudste bewaarde V.P.R.O.-beelden en –geluiden (vanaf 1936) zijn dit jaar voor het eerst online gezet: http://www.vpro.nl/lees/specials/2016/90-jaar-VPRO/90-jaar.html

Tekst De Wachters:

Door de landen dezer aarde
Gaat de donk’re klacht.
Weest een volk van onvervaarden,
Weest een wachter in den nacht.
In de branding dezer stonden,
Alle menschen zijt verbonden.

refrein
Wij schrijden hand aan hand
Naar het morgenland.
Tot den strijd, tot den heiligen strijd,
Aan de poorten  op de muren van dezen tijd.
Alle volken,  alle landen
Sluit de rijen,  vouwt de handen
Verbonden,  verbonden  in eeuwigheid.

Onze Vader, sterk de krachten
Zij, die Uw stem verstaan
Willen samen U verwachten,
Langs Uw strakke wegen gaan.
In de vreugde dezer dagen,
Leer ons menschen niet versagen.

refrein

In het leven, dat wij leven
Draag je eigen last.
Wie aan God zich durft te geven
Staat voor alle tijden vast.
Alle menschen, die verstonden,
Weten dat zij zijn gezonden.

refrein

 

KWISTIG MET MUZIEK

Onderstaand artikel verscheen deze maand in de Nieuwsbrief van de NVMB, de vakgroep voor muziekinformatieprofessionals.NVMB-bijdrage_Kwistig_met_muziek

De voormalige Muziekbibliotheek van de Omroep is nu ruim 2½ jaar gesloten.
Jan Jaap Kassies en ik – oud-werknemers – voelen ons nog sterk verbonden met de waardevolle, maar ontoegankelijke collectie bladmuziek en we proberen die weer te laten herleven.
Met enige regelmaat leiden we mensen rond die onze boodschap aan een breder publiek kunnen verkondigen. Een van hen is de Hilversumse verslaggever Ingmar Meijer die zeer enthousiast weer bovengronds kwam na onze wandeltoer-met-duiding langs de draaikasten in de kelders van het Muziekcentrum van de Omroep. Het is zeer stimulerend te zien dat eigenlijk iedereen zo’n reactie toont na een ontmoeting met de onweerstaanbare muziekschatten.

Meijer raadde ons aan ‘iets te doen’ met de bladmuziek rondom de Top 2000, het eindejaarsevenement waarin de beste popmuziek aller tijden uit radio en tv klinkt. Hij bracht me in contact met Leon Zwaans, de directeur van cultuurtempel De Vorstin. Zwaans coördineerde alle activiteiten in Festival De Lijst, waarmee Hilversum de Top 2000 tot een feest voor de hele gemeente wil maken. Nadat ik zijn wilde ideeën tot een voor ons uitvoerbaar plan had teruggebracht, ging ik in op zijn suggestie Veronique Jansen te contacteren. De communicatieadviseur van Museum Hilversum joeg daadkrachtig alle beren die ik zag van de weg. Daarop durfde ik Jan Jaap te benaderen met ons plan voor een overzichtelijke bladmuziekexpositie. Gelukkig stemde hij toe en begonnen we aan het selectieproces.
Wat te kiezen uit het onmetelijke mer à boire…? In eendrachtige samenwerking kwamen we tot vijf thema’s met als doel om met manuscripten en uitgaven – aangevuld met beeld en geluid –  een aansprekend geheel aan te bieden:
-  songfestivalliedjes (bv. ‘’n Beetje’, ‘Ding-a-dong’)
-  manuscripten van tunes en herkenningsmelodieën van radio- en tv-programma’s (bv. ‘Floris’)
-  radiomuziek van vóór, tijdens en vlak na WO II (bv. ‘Ketelbinkie’)
-  manuscripten van Gooise klassieke composities (bv. van Oscar van Hemel en Kees Andriessen)
-  bladmuziekuitgaven met door de illustrator Carol Voges vormgegeven omslagen

De periode voorafgaand aan de daadwerkelijke opbouw stond in het teken van het zoeken van publiciteit. Vanwege opname in het festivalprogramma werd van ons al een aankondiging verwacht voordat we duidelijk hadden wat we precies gingen tentoonstellen. Samen met Veronique Jansen timmerden we iets in elkaar. Toen we uiteindelijk tot de bovenstaande thema’s waren gekomen was het zaak een bevredigende, pakkende titel te verzinnen. Denkend aan Eddy Beckers muzikale spelprogramma uit de late jaren ’70 vond ik in ‘Kwistig met muziek’ een nostalgie opwekkende titel.
Indachtig de eindejaarsweek vol muziek en onze eigen bezigheden met de omroepmuziekcollectie stelde ik die titel voor aan Jan Jaap en Veronique en was blij dat ze ermee instemden.
Op zoek naar een aansprekende beeldmerk trof ik op muziekschatten.nl Johnny Steggerda’s ‘Muziek’ aan, een uitgave die de expositietitel kon versterken, uit de oorlogsjaren stamt, op het repertoire van een bekend omroepensemble (The Ramblers) stond en tevens een omslag van Carol Voges heeft. Perfect dus als uithangbord!
Al snel werden we geïnterviewd door Joyce Huibers, die een uitstekend stuk schreef voor de Gooi- en Eemlander; ideaal om naar te verwijzen op de sociale media. Ook nuttig in dat opzicht was het radio-interview met mij op lokale zender RTi Hilversum.
Op de dag van opbouw bleek dat we in ons onervaren enthousiasme ongeveer tweemaal zoveel bladmuziek hadden meegenomen als we konden exposeren. Museumdirecteur Stef van Breugel rekte de ruimte in het museumcafé nog iets op en hielp ons met inrichtingstips. Ed van den Brink was ons ter wille met etalagebakken, schildersezels, fotolijsten, plaktape, boor en schroeven. Ook de piano waarop het publiek Top 2000-hits kon komen spelen kreeg een mooie plek. En zo konden we dus met trots onze eerste echte tentoonstelling presenteren.

Jan Jaap en ik hebben in de expositieweek het museumcafé tweemaal bezocht o.a. met ex-collega’s Martie, Charlotte, Christien, Evert en Paul. We hebben enkele bezoekers gesproken, leuke reacties gekregen en wat gezongen aan de piano. Maar over de periodes dat we er niet waren ontbreekt het aan feedback vanuit het museum. Het werd ons duidelijk dat men deze tentoonstelling daar niet als core business beschouwde, maar wij zijn dankbaar voor de kans die we hebben gekregen.

Eric van Balkum

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zond RTi Hilversum op 27 december 2015 deze Kwistig met muziek-aflevering van Co Snels radioprogramma Studio Hilversum uit.

NIEUW LEVEN VOOR VERGETEN BLADMUZIEK

door Joyce Huibers (Gooi- en Eemlander, 16 december 2015)

In tachtig jaar tijd verzamelde de Muziekbibliotheek van de Omroep aan de Hilversumse Heuvellaan 400.000 partituren. Sinds de sluiting van de bibliotheek twee jaar geleden, liggen deze partituren vooral te verstoffen. Zonde vinden Jan Jaap Kassies en Eric van Balkum.

Tussen kerst en oud en nieuw worden daarom pareltjes uit de kelders van het huidige MCO getoond in Museum Hilversum. Bladmuziek die ons terugbrengt naar gewonnen Songfestivals en bekende tv- en radioprogramma’s van weleer.

„Dit is onze muzikale omroepgeschiedenis en muziek moet gespeeld worden”, vinden Kassies en Van Balkum, die beiden werkten bij de Muziekbibliotheek van de Omroep. Enkele jaren geleden zetten ze daarom met anderen de website Muziekschatten op, waarop zo’n vijfduizend [titels, red.] gedigitaliseerde bladmuziek uit de omroepbibliotheek te vinden is [zijn, red.].

In Museum Hilversum moeten de twee heren volgende week woekeren met de ruimte. Ze kunnen zo veel laten zien, maar er is maar zo weinig ruimte. Daarom hebben ze zich geconcentreerd op vijf thema’s. Songfestivalliedjes is daar één van. „Tot ongeveer 1980 werden deze liedjes uitgevoerd met live band. We hebben de handgeschreven partituren, de officiële uitgaven en vertonen ook de bijbehorende filmpjes. Natuurlijk komen de winnende songfestivalnummers zoals ’Dinge Dong’ voorbij, maar ook nummers die alleen de Nederlandse voorrondes haalden zoals ’Iwan (De messenwerper)’.”

Op de expositie zijn veel manuscripten te zien van de vele tunes en herkenningsmelodieën van radio- en tv-programma’s. Denk aan Julius Steffaro’s thema voor de tv-serie Floris, maar diverse omroepen hadden ook hun eigen ’strijdliederen’ waarmee ze hun leden aan zich bonden. „Ruim achthonderd muziekensembles werkten ooit voor de omroepen”, vertelt Van Balkum. „In de categorie lichte muziek hebben we duizenden stukken liggen. Geschreven door heel goede mensen, vaak maar één keer uitgevoerd en vervolgens opgeborgen en vergeten.”

Kassies toont een bladmuziekomslag van het nummer ’Hoe is de stand Mieke?’. „Je had het langlopende Avro-programma ’Hersengymnastiek’ waarin de presentator tijdens de quiz regelmatig riep: ’Wat is de stand, Mieke?’ Daar hebben ze uiteindelijk een liedje van gemaakt.”

Door de omroepen woonden er in Hilversum veel componisten en arrangeurs. Die worden in de expositie niet vergeten. Originele manuscripten van bijvoorbeeld Oscar van Hemel en Kees Andriessen zien we terug. Maar er is ook aandacht voor radiomuziek rond de Tweede Wereldoorlog met als hoogtepunt de oorspronkelijke versie van de klassieker ’Ketelbinkie’. Als laatste krijgen de bladmuziekuitgaven met omslagen van de Bussumse striptekenaar Carol Voges een eigen plekje.

Bladmuziekomslagen getekend door Carol Voges

Bladmuziekomslagen getekend door Carol Voges

De tentoonstelling, onder de naam ’Kwistig met Muziek’, is onderdeel van het nieuwe Festival de Lijst met muziekactiviteiten door heel Hilversum die aanhaken bij de uitzending van de Top 2000. Ook die bladmuziek ligt grotendeels in de bibliotheek opgeslagen. In het museum komt daarom een piano te staan met een selectie van hits uit de Top 2000 die bezoekers dan zelf kunnen spelen. De expositie wordt op zondag 27 december geopend met een lezing van voormalig dj, muziekjournalist en platenproducer Cees van Zijtveld. Met een reis door de geschiedenis van de muziek probeert hij antwoord te vinden op de vragen: Wat is popmuziek en welke invloeden zijn er door de jaren heen geweest?

Kwistig met Muziek’ van 26 tot en met 31 december.
Lezing Cees van Zijtveld op 27 december om 14.00 uur.
Aanmelden via info@museumhilversum.nl, toegang gratis.

Op donderdag 17 december interviewde Fred Lucassen Muziekschatten-beheerder Eric van Balkum over de tentoonstelling in zijn programma Puntjes op de i.
Luister terug

MUSEUM HILVERSUM OOK KWISTIG MET MUZIEK

In de laatste week van dit jaar ademt mediastad Hilversum MUZIEK.
Eerst en vooral natuurlijk vanwege de 15e editie van NPORadio2′s Top 2000, die van Eerste Kerstdag tot aan het nieuwjaarsvuurwerk gaat worden uitgezonden.
Onder de bezielende aansturing van Leon Zwaans (directeur van podium De Vorstin) worden rondom dit nationale evenement diverse muzikale activiteiten georganiseerd. Hij bracht Jan Jaap Kassies en mij in contact met Veronique Jansen van Museum Hilversum, waaruit een unieke tentoonstelling zal voortvloeien.
Wij stellen deze samen uit de omvangrijke omroepmuziekcollectie, die zo onder het stof vandaan wordt gehaald dat er sinds de sluiting van de Muziekbibliotheek van de Omroep (in augustus 2013) op is neergedaald.
Het is hoog tijd dat de inwoners en bezoekers van de mediastad – in navolging van plaatselijke politici en cultuurwethouder Jaeger – kennismaken met de kwijnende muzikale schatten uit de kelders van het Muziekcentrum van de Omroep.
De tentoonstelling ‘Kwistig met muziek’ in de Burgemeesterzaal concentreert zich rond vijf thema’s:

 • Heel de wereld, ‘n Beetje en andere Nederlandse songfestivalliedjes uit de roemrijke jaren van het Eurovisie- en het Nationale songfestival, toen de artiesten nog door orkesten werden begeleid
  esf_nbeetje_origineel_en_uitgave
 • manuscripten van tunes en herkenningsmelodieën van radio- en tv-programma’s
  Wie herinnert zich niet Julius Steffaro’s prachtige thema voor de televisieserie Floris?
 • Ketelbinkie en andere ‘radiomuziek’ van vóór, tijdens en vlak na WO II (bv. bevrijdingsliedjes en repertoire van radioensembles als The Ramblers en The Skymasters)
  ketelbinkie_origineel_en_uitgave
 • bladmuziek met fraaie omslagen van ‘onvergetelijke Bussumer’ Carol Voges, bekend als striptekenaar voor de Tom Poesstrips, Donald Duck en andere stripbladen
  bladmuziekomslagen_van_carol_voges
 • manuscripten van ‘Gooise’ klassieke composities van o.a. Hilversummers als Oscar van Hemel, Kees Andriessen en diens achterneef Jurriaan Andriessen

Aan de Kerkbrink wordt het rijke muzikale (omroep)verleden van Hilversum gecombineerd met hoorbare muziek. Zo kan het publiek via beeldschermen de originele uitvoeringen van de bladmuziek ervaren en staat in het museumcafé een piano waarop liefhebbers hun favoriete muziek kunnen komen spelen; bladmuziek van Top 2000-hits is beschikbaar (met natuurlijk Imagine, nummer 1 in deze editie) of neem een van deze pianoschatten of uw eigen repertoire mee. Wees welkom!

Eric van Balkum

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zond RTi Hilversum op 27 december 2015 deze Kwistig met muziek-aflevering van Co Snels radioprogramma Studio Hilversum uit.

DE EVERGREEN TOP 1000 IN BLADMUZIEK (5)

Nr. 170: Brandend zand

Nr. 170: Brandend zand

Zou het niet mooi zijn wanneer nog veel meer bladmuziek beschikbaar is?

Ruim twee jaar geleden sloot de Muziekbibliotheek van de Omroep gedwongen haar deuren na een subsidiestop. Sindsdien liggen in de kelders van het MCO-gebouw meer dan 400.000 klassieke partituren, (jazz)arrangementen en songbooks te verstoffen zonder dat iemand er iets mee kan. Initiatieven om de bibliotheekdiensten te laten herleven maken kleine stapjes voorwaarts.
De Gemeente Hilversum zegt er ook zo over te denken.
De voormalige beheerders van de bladmuziekcollectie blijven daarvoor vechten door gelegenheden te grijpen om de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie aan te tonen.
De Evergreen Top 1000 is er daar een van. Luister hier live en zing mee! (soms staat de bladmuziek hier online).
Hebt u meer ideeën? Mail dan gerust!

MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG

pos. artiest titel jaar
Vrijdag 25 september 7.00u-8.00u
186. Fleetwood Mac Need Your Love So Bad 1968
185. John Denver Annie’s Song 1976
184. The Walker Brothers The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore 1966
183. The Kinks Lola 1970
182. Louis Armstrong What A Wonderful World 1968
181. Art Garfunkel Bright Eyes 1979
180. James Last Biscaya 1982
179. Kate Bush Wuthering Heights 1978
178. Udo Jürgens Warum Nur, Warum 1972
177. Crosby Stills Nash & Young Teach Your Children 1970
176. Abba Fernando 1975
175. The Beatles Here Comes The Sun 1969
174. Adamo Dolce Paola 1965
173. Buddy Holly Rave On 1958
172. Dalida Gigi L’amoroso 1974
171. Cliff Richard All My Love 1967
Vrijdag 25 september 8.00u-9.00u
170. Anneke Grönloh Brandend Zand 1962
169. Harry Belafonte Island In The Sun 1957
168. Boney M Rivers Of Babylon 1978
167. Ennio Morricone Once Upon A Time In The West 1976
166. André Hazes Geef Mij Je Angst 1983
165. Timi Yuro Hurt 1961
164. The Golden Earrings Just A Little Bit Of Peace In My Heart 1968
163. Roy Orbison Only The Lonely 1960
162. Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain 1971
161. Robert Long Kalverliefde 1974
160. Jim Reeves I Won’t Forget You 1964
159. The Rolling Stones Little Red Rooster 1964
158. Leonard Cohen Suzanne 1968
157. Otis Redding I’ve Got Dreams To Remember 1968
156. Cliff Richard Summer Holiday 1963
155. Barry Ryan Eloise 1968
Vrijdag 25 september 9.00u-10.00u
154. Elvis Presley One Night 1957
153. The Mama’s & The Papa’s California Dreaming 1966
152. Albert West Tell Laura I Love Her 1973
151. Scott McKenzie San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) 1967
150. Kamahl The Elephant Song 1975
149. Ray Charles I Can’t Stop Loving You 1962
148. Rob de Nijs Het Werd Zomer 1977
147. The Rolling Stones As Tears Go By 1966
146. Adamo Quand Les Roses 1964
145. Everly Brothers Let It Be Me 1960
144. Demis Roussos My Friend The Wind 1973
143. Fleetwood Mac Go Your Own Way 1977
142. Simon & Garfunkel The Boxer 1969
141. Cliff Richard Do You Wanna Dance 1962
140. Gilbert Bécaud Nathalie 1964
139. Buddy Holly Peggy Sue 1957
Vrijdag 25 september 10.00u-11.00u
138. Unit Gloria The Last Seven Days 1969
137. Elvis Presley My Boy 1975
136. Q65 The Life I Live 1966
135. The Animals Bring It On Home To Me 1965
134. Johnny Cash I Walk The Line 1956
133. Elvis Presley The Wonder Of You 1970
132. DC Lewis Mijn Gebed 1970
131. The Moody Blues Boulevard De La Madeleine 1966
130. The Drifters Save The Last Dance For Me 1960
129. Otis Redding Sittin’ On The Dock Of The Bay 1968
128. Pat Boone Love Letters In The Sand 1957
127. Don McLean Vincent 1972
126. Dave Berry This Strange Effect 1965
125. Bob Dylan Like A Rolling Stone 1965
124. Udo Jürgens Merci Cherie 1966
123. Creedence Clearwater Revival Who’ll Stop The Rain 1970
122. Al Martino Spanish Eyes 1966
121. Cliff Richard Living Doll 1959
Vrijdag 25 september 11.00u-12.00u
120. Frida Boccara Cent Mille Chansons 1969
119. Eddie Cochran Three Steps To Heaven 1960
118. Cliff Richard Miss You Nights 1976
117. Outsiders Lying All The Time 1966
116. Tom Jones Green Green Grass Of Home 1966
115. Vera Lynn We’ll Meet Again 1941
114. Everly Brothers On The Wings Of A Nightingale 1984
113. Helen Shapiro Queen For Tonight 1963
112. Aphrodite’s Child Rain And Tears 1968
111. Elvis Presley Wooden Heart (Muss I Denn) 1961
110. Maggie MacNeal Terug Naar De Kust 1976
109. Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising 1969
108. The Cats Why 1969
107. The Moody Blues Question 1970
106. Gerry & The Pacemakers You’ll Never Walk Alone 1963
105. Rob de Nijs Foto Van Vroeger 1979
Vrijdag 25 september 12.00u-13.00u
104. Neil Diamond I Am… I Said 1971
103. The Rolling Stones The Last Time 1965
102. Abba Chiquitita 1979
101. John Denver Take Me Home Country Roads 1971
100. The Cats Rock `N Roll (I Gave You The Best Years Of My Life) 1974
99. Alan Parsons Project Old And Wise 1982
98. Abba Thank You For The Music 1978
97. Eagles Desperado 1973
96. Abba The Winner Takes It All 1980
95. Fleetwood Mac Albatross 1969
94. Albert West Ginny Come Lately 1973
93. Freddy Quinn Junge, Komm Bald Wieder 1963
92. Carpenters Top Of The World 1973
91. Abba Eagle 1977
Vrijdag 25 september 13.00u-14.00u
90. The Rolling Stones Paint It Black 1966
89. Abba The Day Before You Came 1982
88. Cliff Richard Move It 1958
87. André Hazes De Vlieger 1977
86. John Denver & Placido Domingo Perhaps Love 1981
85. Dire Straits Sultans Of Swing 1978
84. Percy Sledge My Special Prayer 1969
83. Lucille Starr The French Song 1965
82. The Beatles Let It Be 1970
81. The Cats Where Have I Been Wrong 1970
80. Buddy Holly Because I Love You 1956
79. Ramses Shaffy Laat Me 1978
78. Jim Reeves Adios Amigo 1961
77. Elvis Presley It’s Now Or Never 1960
76. Pussycat Mississippi 1975
Vrijdag 25 september 14.00u-15.00u
75. Billy Joel Piano Man 1973
74. The Doors Riders On The Storm 1971
73. Tielman Brothers Little Bird 1967
72. The Shadows Wonderful Land 1962
71. The Rolling Stones (I Can’t Get No) Satisfaction 1965
70. Rein de Vries Patsy 1965
69. Elvis Presley Suspicious Minds 1969
68. The Beach Boys Good Vibrations 1966
67. Leonard Cohen So Long Marianne 1968
66. Frank Sinatra My Way 1969
65. Vicki Brown Stay With Me ’til The Morning 1986
64. Cliff Richard The Young Ones 1962
63. Adamo Inch’Allah 1967
Vrijdag 25 september 15.00u-16.00u
62. Cliff Richard Constantly 1964
61. Barbra Streisand Memory 1981
60. Jacques Brel Ne Me Quitte Pas 1959
59. Bee Gees Words 1968
58. Edith Piaf Non Je Ne Regrette Rien 1961
57. The Rolling Stones It’s All Over Now 1964
56. Adamo Tombe La Neige 1964
55. Elvis Presley Can’t Help Falling In Love 1962
54. The Beach Boys Sloop John B 1966
53. Abba I Have A Dream 1979
52. Bee Gees Massachusetts 1967
51. Boudewijn De Groot Verdronken Vlinder 1966
50. The Rolling Stones Angie 1973
49. The Cats The End Of The Show 1980
48. Françoise Hardy Tous Les Garçons Et Les Filles 1963
47. Ricky Nelson Hello Mary Lou 1961
46. Cat Stevens Morning Has Broken 1972
Vrijdag 25 september 16.00u-17.00u
45. John Lennon Imagine 1971
44. Elvis Presley In The Ghetto 1969
43. Bee Gees Don’t Forget To Remember 1969
42. Adamo Vous Permettez Monsieur 1964
41. Elvis Presley Always On My Mind 1972
40. Jim Reeves He’ll Have To Go 1960
39. Q65 Ann 1967
38. Creedence Clearwater Revival I Put A Spell On You 1972
37. The Cats Vaya Con Dios 1972
36. Jim Reeves I Love You Because 1964
35. Simon & Garfunkel The Sound Of Silence 1966
34. Rita Hovink Laat Me Alleen 1976
33. Cuby & The Blizzards Window Of My Eyes 1968
32. Liesbeth List & Ramses Shaffy Pastorale 1969
31. The Righteous Brothers Unchained Melody 1965
30. The Cats Marian 1969
Vrijdag 25 september 17.00u-18.00u
29. Boudewijn De Groot Testament 1966
28. The Beatles Hey Jude 1968
27. Abba Dancing Queen 1976
26. Jim Reeves Distant Drums 1966
25. Bette Midler The Rose 1980
24. The Blue Diamonds Ramona 1960
23. Roy Orbison In Dreams 1962
22. Charles Aznavour She 1974
21. The Shadows Apache 1960
20. The Cats Times Were When 1968
19. Fats Domino Blueberry Hill 1957
18. Benny Neyman Ode Aan Maastricht 1979
17. Benny Neyman Waarom Fluister Ik Je Naam Nog 1985
16. Boudewijn De Groot Avond 1997
15. The Cats Scarlet Ribbons 1969
Vrijdag 25 september 18.00u-19.00u
14. Elvis Presley Are You Lonesome Tonight? 1961
13. The Beatles Yesterday 1965
12. Frans Halsema Voor Haar 1977
11. Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water 1970
10. The Moody Blues Nights In White Satin 1968
9. The Animals The House Of The Rising Sun 1964
8. Eagles Hotel California 1977
7. The Beach Boys God Only Knows 1966
6. The Cats One Way Wind 1971
5. Procol Harum A Whiter Shade Of Pale 1967
4. ZZ & de Maskers La Comparsa 1963
3. The Cats Lea 1968
2. Peter Maffay Du 1971
1. Wim Sonneveld Het Dorp 1974

DE EVERGREEN TOP 1000 IN BLADMUZIEK (4)

Nr. 381:Ich bau' dir ein Schloss

Nr. 381:Ich bau’ dir ein Schloss

Zou het niet mooi zijn wanneer nog veel meer bladmuziek beschikbaar is?

Ruim twee jaar geleden sloot de Muziekbibliotheek van de Omroep gedwongen haar deuren na een subsidiestop. Sindsdien liggen in de kelders van het MCO-gebouw meer dan 400.000 klassieke partituren, (jazz)arrangementen en songbooks te verstoffen zonder dat iemand er iets mee kan. Initiatieven om de bibliotheekdiensten te laten herleven maken kleine stapjes voorwaarts.
De Gemeente Hilversum zegt er ook zo over te denken.
De voormalige beheerders van de bladmuziekcollectie blijven daarvoor vechten door gelegenheden te grijpen om de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie aan te tonen.
De Evergreen Top 1000 is er daar een van. Luister hier live en zing mee! (soms staat de bladmuziek hier online).
Hebt u meer ideeën? Mail dan gerust!

MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | VRIJDAG

pos. artiest titel jaar
Donderdag 24 september 7.00u-8.00u
388. The Cats Be My Day 1974
387. Bill Haley & His Comets Rock Around The Clock 1955
386. Gilbert O’ Sullivan Nothing Rhymed 1971
385. Roger Whittaker The Last Farewell 1975
384. Dean Martin That’s Amore 1953
383. Marlene Dietrich Sag Mir Wo Die Blumen Sind 1963
382. Freddy Quinn Die Gitarre Und Das Meer 1959
381. Heintje Ich Bau’ Dir Ein Schloss 1968
380. Connie Francis My Happiness 1959
379. Del Shannon Runaway 1961
378. The Moody Blues Go Now 1965
377. Rod McKuen Soldiers Who Want To Be Heroes 1971
376. Glenn Miller In The Mood 1940
375. The Scorpions Hello Josephine 1965
374. The Searchers Take It Or Leave It 1965
373. Fats Domino I’m Walking 1957
372. Robert Long Thorbeckeplein 1977
371. John Miles Music 1976
Donderdag 24 september 8.00u-9.00u
370. Dusty Springfield I Close My Eyes (And Count To Ten) 1968
369. Neil Diamond Song Sung Blue 1972
368. Richard Harris MacArthur Park 1968
367. Jim Croce Time In A Bottle 1972
366. The Beatles Fool On The Hill 1967
365. Elvis Presley Don’t 1957
364. Bing Crosby & Grace Kelly True Love 1956
363. Stef Bos Papa 1991
362. Pat Boone Bernadine 1957
361. Connie Francis Everybody’s Somebody’s Fool 1960
360. Reinhard Mey Als De Dag Van Toen 1975
359. Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich The Legend Of Xanadu 1968
358. Ralph McTell Streets Of London 1972
357. Bread If 1971
356. Mocedades Eres Tu 1973
355. Roy Orbison Blue Bayou 1963
Donderdag 24 september 9.00u-10.00u
354. The Seekers The Carnival Is Over 1965
353. Gerhard Wendland Tanze Mit Mir In Den Morgen 1962
352. Michael Jackson Ben 1972
351. André Hazes Kleine Jongen 1990
350. The Beatles In My Life 1965
349. The Shadows Theme From The Deerhunter 1979
348. Bee Gees How Can You Mend A Broken Heart 1971
347. The Shadows Guitar Tango 1962
346. Patsy Cline Crazy 1961
345. Tavares Heaven Must Be Missing An Angel 1976
344. Herman Van Veen Suzanne 1969
343. Corry Brokken La Mamma 1965
342. Neil Diamond Play Me 1972
341. Petula Clark Downtown 1965
340. Cornelis Vreeswijk De Nozem En De Non 1972
339. Elvis Presley Crying In The Chapel 1965
Donderdag 24 september 10.00u-11.00u
338. George Baker Selection Paloma Blanca 1975
337. Ramses Shaffy Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder 1971
336. The Beatles Eleanor Rigby 1966
335. Johnny Hallyday Pour Moi La Vie Va Commencer 1964
334. Cliff Richard When The Girl In Your Arms Is The Girl In Your Heart 1962
333. Bonnie St. Claire I Won’t Stand Between Them 1970
332. Vera Lynn Land Of Hope And Glory 1963
331. Maywood Mother How Are You Today 1980
330. The Rolling Stones Time Is On My Side 1964
329. Bee Gees How Deep Is Your Love 1978
328. Charles Aznavour Yesterday, When I Was Young 1970
327. Donovan Atlantis 1969
326. Albert West You And Me 1975
325. Engelbert Humperdinck Release Me 1967
324. Louis Prima Buona Sera 1958
323. The Shadows 36-24-36 1961
322. Barry White You’re The First, The Last, My Everything 1974
321. Brenda Lee I’m Sorry 1960
Donderdag 24 september 11.00u-12.00u
320. The Beach Boys Tears In The Morning 1970
319. Rocco Granata Marina 1959
318. Connie Froboess Zwei Kleine Italiener 1962
317. Elvis Presley I Just Can’t Help Believing 1972
316. The Beatles The Long And Winding Road 1970
315. Toon Hermans 24 Rozen 1967
314. Jan & Kjeld Banjo Boy 1959
313. Al Stewart Year Of The Cat 1977
312. Neil Sedaka Oh Carol 1960
311. Cliff Richard Lucky Lips 1963
310. Billy Vaughn Orchestra Sail Along Silvery Moon 1958
309. Dana All Kinds Of Everything 1970
308. The Shadows Atlantis 1963
307. The Walker Brothers No Regrets 1975
306. Lucifer House For Sale 1975
Donderdag 24 september 12.00u-13.00u
305. The Kinks Dedicated Follower Of Fashion 1966
304. Charles Trenet La Mer 1946
303. 10 CC I’m Not In Love 1975
302. Elton John Candle In The Wind 1997
301. The Rolling Stones Tell Me 1964
300. André Hazes Zij Gelooft In Mij 1981
299. Caterina Valente Spiel Noch Einmal Für Mich Habanero 1958
298. The Rolling Stones She’s A Rainbow 1967
297. Roy Orbison Oh Pretty Woman 1964
296. The Beatles Strawberry Fields Forever 1966
295. Caterina Valente Sweetheart Mijn Darling Mijn Schat 1959
294. Dave Brubeck Take Five 1962
293. Them Here Comes The Night 1965
292. Fats Domino Red Sails In The Sunset 1963
291. Percy Sledge When A Man Loves A Woman 1966
290. Cliff Richard Maria No Mas 1964
Donderdag 24 september 13.00u-14.00u
289. Freddy Quinn La Paloma 1961
288. Frank Sinatra It Was A Very Good Year 1965
287. The Kinks Days 1968
286. Them Gloria 1965
285. Allisons Are You Sure 1961
284. Albert West & Albert Hammond Give A Little Love 1986
283. The Seekers I’ll Never Find Another You 1965
282. Vicky Leandros Ich Hab’ Die Liebe Geseh’n 1972
281. Gerard Cox ‘t Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer 1973
280. Eagles Tequila Sunrise 1973
279. Ike & Tina Turner Proud Mary 1971
278. Elvis Presley His Latest Flame 1961
277. Eagles New Kid In Town 1977
276. Zager & Evans In The Year 2525 1969
275. Buddy Holly Heartbeat 1958
274. The Dubliners The Wild Rover 1964
273. The Beatles Michelle 1966
Donderdag 24 september 14.00u-15.00u
272. Johnny Cash Ring Of Fire 1963
271. The Moody Blues Tuesday Afternoon 1968
270. John Denver Thank God I’m A Country Boy 1975
269. Anneke Grönloh Soerabaja 1963
268. The Beatles And I Love Her 1964
267. Barbra Streisand & Barry Gibb Guilty 1980
266. Jacques Brel Mijn Vlakke Land 1962
265. Tammy Wynette Stand By Your Man 1975
264. The Beatles When I’m Sixty-Four 1967
263. Booker T & the MG’s Time Is Tight 1969
262. Bee Gees I Started A Joke 1968
261. Papa Bue’s Viking Jazzband Schlafe Mein Prinzchen 1960
260. BZN Mon Amour 1976
259. Jim Reeves Welcome To My World 1964
258. Van Morrison Brown Eyed Girl 1967
257. The Golden Earrings I’ve Just Lost Somebody 1968
256. Charles Aznavour La Mamma 1964
Donderdag 24 september 15.00u-16.00u
255. Udo Jürgens Griechischer Wein 1975
254. Michel Fugain & Le Big Bazar Une Belle Histoire 1972
253. Everly Brothers Devoted To You 1958
252. Dean Martin Return To Me 1958
251. Piet Veerman Sailing Home 1987
250. Drafi Deutscher Marmor, Stein Und Eisen Bricht 1965
249. The Kinks Sunny Afternoon 1966
248. Crosby Stills Nash & Young Our House 1970
247. Cliff Richard A Voice In The Wilderness 1960
246. John Denver Calypso 1975
245. Santana Samba Pa Ti 1973
244. Wings Mull Of Kintyre 1977
243. Willeke Alberti Telkens Weer 1975
242. The Blue Diamonds Little Ship 1961
241. Linda Ronstadt Blue Bayou 1977
240. Everly Brothers Crying In The Rain 1962
239. Bee Gees Spicks And Specks 1967
Donderdag 24 september 16.00u-17.00u
238. Cliff Richard Bachelor Boy 1963
237. Armand Ben Ik Te Min 1967
236. The Platters The Great Pretender 1957
235. The Beatles Norwegian Wood 1965
234. Ferre Grignard Ring Ring, I’ve Got To Sing 1966
233. Neil Young Heart Of Gold 1972
232. The Fortunes You’ve Got Your Troubles 1965
231. Shocking Blue Venus 1969
230. Johnny Cash San Quentin (live) 1969
229. Jenny Arean & Frans Halsema Vluchten Kan Niet Meer 1977
228. Doris Day Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be) 1956
227. The Walkers There’s No More Corn On The Brasos 1971
226. Neil Diamond Beautiful Noise 1976
225. Anne Murray You Needed Me 1978
224. Charles Aznavour La Boheme 1965
223. Cliff Richard Please Don’t Tease 1960
222. The Cats Magical Mystery Morning 1970
Donderdag 24 september 17.00u-18.00u
221. Cornelis Vreeswijk Veronica 1972
220. Barbara Streisand & Neil Diamond You Don’t Bring Me Flowers 1977
219. Dolly Parton I Will Always Love You 1983
218. The Byrds Mr. Tambourine Man 1965
217. The Rolling Stones Lady Jane 1966
216. Melanie Beautiful People 1969
215. Elvis Presley Love Me Tender 1956
214. The Hollies The Air That I Breathe 1974
213. Bobby Goldsboro Honey 1968
212. Will Tura Eenzaam Zonder Jou 1962
211. Vader Abraham ‘t Kleine Café Aan De Haven 1976
210. Robert Long Liefste Mijn Liefste 1974
209. The Cats Sure He’s A Cat 1967
208. Albert West Put Your Head On My Shoulder 1971
207. Vicky Leandros Apres Toi 1972
206. Tumbleweeds Somewhere Between 1975
205. The Rolling Stones Ruby Tuesday 1967
204. Marianne Faithfull As Tears Go By 1964
Donderdag 24 september 18.00u-19.00u
203. Elvis Presley Jailhouse Rock 1957
202. The Mama’s & The Papa’s Monday Monday 1966
201. Barbra Streisand Woman In Love 1980
200. Nana Mouskouri Only Love 1985
199. John Denver Leaving On A Jetplane 1973
198. Paul Anka Diana 1957
197. Julio Iglesias Un Canto A Galicia 1972
196. Andy Williams Battle Hymn Of The Republic 1968
195. Simon & Garfunkel El Condor Pasa 1970
194. The Motions Wasted Words 1965
193. The Kinks Waterloo Sunset 1967
192. The Hollies He Ain’t Heavy He’s My Brother 1969
191. Roy Orbison It’s Over 1964
190. Bob Dylan Blowin’ In The Wind 1962
189. Herman Van Veen Liefde Van Later 1969
188. The Beatles Blackbird 1968
187. Barry McGuire Eve Of Destruction 1965

DE EVERGREEN TOP 1000 IN BLADMUZIEK (3)

Nr. 400: Il silenzio

Nr. 400: Il silenzio

Zou het niet mooi zijn wanneer nog veel meer bladmuziek beschikbaar is?

Ruim twee jaar geleden sloot de Muziekbibliotheek van de Omroep gedwongen haar deuren na een subsidiestop. Sindsdien liggen in de kelders van het MCO-gebouw meer dan 400.000 klassieke partituren, (jazz)arrangementen en songbooks te verstoffen zonder dat iemand er iets mee kan. Initiatieven om de bibliotheekdiensten te laten herleven maken kleine stapjes voorwaarts.
De Gemeente Hilversum zegt er ook zo over te denken.
De voormalige beheerders van de bladmuziekcollectie blijven daarvoor vechten door gelegenheden te grijpen om de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie aan te tonen.
De Evergreen Top 1000 is er daar een van. Luister hier live en zing mee! (soms staat de bladmuziek hier online).
Hebt u meer ideeën? Mail dan gerust!

MAANDAG | DINSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG

pos. artiest titel jaar
Woensdag 23 september 7.00u-8.00u
586 Louis Armstrong & Ella Fitzgerald Summertime 1958
585 Boudewijn De Groot Beneden Alle Peil 1966
584 Petula Clark This Is My Song 1967
583 Fats Domino Blue Monday 1956
582 Willy Alberti De Glimlach Van Een Kind 1968
581 Cat Stevens Father & Son 1971
580 The Kinks A Well Respected Man 1965
579 Buddy Holly Oh Boy 1957
578 Helen Shapiro Walking Back To Happiness 1962
577 Marianne Faithfull This Little Bird 1965
576 Shirley Bassey This Is My Life 1979
575 Everly Brothers Walk Right Back 1961
574 Nancy Sinatra These Boots Are Made For Walking 1966
573 The Beach Boys I Can Hear Music 1969
572 Ramses Shaffy ‘t Is Stil In Amsterdam 1966
571 Boudewijn De Groot Prikkebeen 1968
570 Bee Gees To Love Somebody 1967
569 Freddy Fender Wasted Days And Waisted Nights 1975
Woensdag 23 september 8.00u-9.00u
568 Pat Boone April Love 1957
567 Anneke Grönloh Paradiso 1962
566 Don McLean American Pie 1971
565 Ray Charles Crying Time 1966
564 Gerry Rafferty Baker Street 1978
563 Ekseption The 5th 1969
562 Vera Lynn From The Time You Say Goodbye 1952
561 The Platters Only You (And You Alone) 1955
560 Carpenters Jambalaya (On The Bayou) 1974
559 Corry & De Rekels Huilen Is Voor Jou Te Laat 1970
558 Abba Mamma Mia 1975
557 Les Poppys Non, Non, Rien N’a Changé 1971
556 The Beatles Eight Days A Week 1964
555 Rocco Granata Buona Notta Bambino 1963
554 Pussycat My Broken Souvenirs 1977
553 Alex Harvey To Make My Life Beautiful 1972
552 Chuck Berry Johnny B. Goode 1958
Woensdag 23 september 9.00u-10.00u
551 Wieteke Van Dort Arm Den Haag 1975
550 Cat Stevens Lady D’ Arbanville 1970
549 Elvis Presley Blue Suede Shoes 1956
548 Vicky Leandros Theo Wir Fahr’n Nach Lodz 1974
547 Mungo Jerry In The Summertime 1970
546 Chicago If You Leave Me Now 1976
545 Cliff Richard Daddy’s Home 1981
544 Elvis Presley Such A Night 1964
543 Roger Whittaker I Don’t Believe In If Anymore 1970
542 Bob Dylan I Want You 1966
541 Julio Iglesias & Willie Nelson To All The Girls I’ve Loved Before 1984
540 The Buoys Give Up Your Guns 1972
539 Chris Barber’s Jazz Band Petite Fleur 1958
538 Procol Harum Conquistador 1972
537 Ramses Shaffy Sammy 1966
536 Kansas Dust In The Wind 1978
Woensdag 23 september 10.00u-11.00u
535 Willeke Alberti Het Oude Huis 1980
534 Lee Towers You’ll Never Walk Alone 1976
533 Fats Domino My Girl Josephine 1960
532 The Beatles For No One 1966
531 Reinhard Mey Gute Nacht, Freunde 1974
530 The Shoes Na, Na, Na 1967
529 Randy Crawford One Day I’ll Fly Away 1980
528 Bee Gees World 1967
527 The Rolling Stones Honky Tonk Women 1969
526 Bee Gees First Of May 1969
525 David Garrick Dear Mrs. Applebee 1966
524 Adamo Amour Perdu 1963
523 Procol Harum A Salty Dog 1969
522 Donovan Universal Soldier 1965
521 Charles Aznavour The Old Fashioned Way 1973
520 Brian Hyland Sealed With A Kiss 1962
519 Anita Meyer Why Tell Me Why 1981
518 Andy Williams Hawaiian Wedding Song 1959
Woensdag 23 september 11.00u-12.00u
517 Benny Neyman Je Hoeft Me Niet Te Zeggen 1980
516 Elvis Presley Heartbreak Hotel 1956
515 Freddy Quinn Heimweh 1956
514 Paul Anka A Steel Guitar And A Glass Of Wine 1962
513 Everly Brothers Temptation 1961
512 Roland W. Monja 1967
511 Gene Pitney Something’s Gotten Hold Of My Heart 1968
510 Van Morrison Have I Told You Lately 1989
509 Middle Of The Road Sacramento 1972
508 Corry Konings Mooi Was Die Tijd 1990
507 Perry Como Catch A Falling Star 1958
506 Elvis Presley Good Luck Charm 1962
505 Dave Berry Now 1965
504 Bee Gees My World 1972
503 Cliff Richard We Don’t Talk Anymore 1979
502 Rod Stewart Maggie May 1971
501 C. Jérome C’est Moi 1974
Woensdag 23 september 12.00u-13.00u
500 Elvis Presley Burning Love 1972
499 Peter Sarstedt Where Do You Go To My Lovely 1969
498 The Temptations Papa Was A Rolling Stone 1972
497 Carpenters (They Long To Be) Close To You 1970
496 Buddy Holly That’ll Be The Day 1957
495 Cliff Richard Power To All Our Friends 1973
494 Chi Coltrane Go Like Elijah 1973
493 Golden Earring Another 45 Miles 1969
492 Waldo De Los Rios Mozart Symfonie No. 40 1971
491 The Beatles If I Fell 1964
490 Barry Manilow Mandy 1975
489 Abba One Of Us 1981
488 Rika Zarai Jerushala ‘Im Shel Zahav 1968
487 10 CC Dreadlock Holiday 1978
486 Gerry & The Pacemakers Ferry ‘cross The Mersey 1964
Woensdag 23 september 13.00u-14.00u
485 Dolly Parton & Kenny Rogers Islands In The Stream 1983
484 Rob de Nijs Ritme Van De Regen 1963
483 Bee Gees Stayin’ Alive 1978
482 Cliff Richard Congratulations 1968
481 Elvis Presley Suspicion 1964
480 Dalida Buenas Noches Mi Amor 1957
479 Rob de Nijs Alles Wat Ademt 1985
478 Boudewijn De Groot Het Land Van Maas En Waal 1967
477 Dimitri Van Toren Een Lied Voor Kinderen 1973
476 Earth & Fire Memories 1972
475 Frank Sinatra Strangers In The Night 1966
474 Boudewijn De Groot Een Meisje Van 16 1965
473 Gene Pitney 24 Hours From Tulsa 1964
472 Drs. P Dodenrit 1974
471 Cliff Richard The Day I Met Marie 1967
470 Heintje Mama 1967
469 Creedence Clearwater Revival Proud Mary 1969
Woensdag 23 september 14.00u-15.00u
468 Paul McCartney & Wings Band On The Run 1974
467 Rod Stewart Sailing 1975
466 Greenfield & Cook Only Lies 1971
465 Skeeter Davis The End Of The World 1963
464 Buddy Holly Raining In My Heart 1959
463 Everly Brothers Bye Bye Love 1957
462 George Harrison My Sweet Lord 1970
461 Neil Diamond Sweet Caroline 1969
460 Bob Dylan Knockin’ On Heaven’s Door 1973
459 The Cats Let’s Dance 1972
458 The Kinks Mr. Pleasant 1967
457 Euson Both Sides Now 1971
456 Robin Gibb Saved By The Bell 1969
455 Everly Brothers All I Have To Do Is Dream 1958
454 The Beatles All My Loving 1964
453 Roy Orbison Crying 1961
452 Zen Hair 1968
Woensdag 23 september 15.00u-16.00u
451 Gene Pitney I’m Gonna Be Strong 1964
450 Sam Cooke Wonderful World 1960
449 Dusty Springfield Goin’ Back 1966
448 Paul Simon Graceland 1986
447 Johnny Hallyday Tes Tendres Années 1963
446 Astrud Gilberto & Stan Getz The Girl From Ipanema 1962
445 Elvis Presley Kiss Me Quick 1963
444 The Shoes Osaka 1970
443 The Beatles All You Need Is Love 1967
442 Dean Martin Everybody Loves Somebody 1964
441 Chris de Burgh The Lady In Red 1986
440 Fats Domino There Goes My Heart Again 1963
439 Aphrodite’s Child Spring Summer Winter And Fall 1970
438 Lou Reed Perfect Day 1972
437 Kayak Ruthless Queen 1979
Woensdag 23 september 16.00u-17.00u
436 Roy Orbison Indian Wedding 1964
435 The Cats There Has Been A Time 1972
434 Ritchie Valens Donna 1958
433 The Buffoons Tomorrow Is Another Day 1967
432 Cilla Black You’re My World 1964
431 Bob Marley & The Wailers No Woman No Cry 1975
430 Dolly Parton Jolene 1974
429 The Beatles Penny Lane 1966
428 America A Horse With No Name 1971
427 The Tremeloes Silence Is Golden 1967
426 Jo Stafford Thank You For Calling Goodbye 1954
425 Connie Francis Lipstick On Your Collar 1959
424 The Beatles Help! 1965
423 Fats Domino Jambalaya (On The Bayou) 1962
422 Elton John Nikita 1985
421 BZN Just An Illusion 1983
420 The Rolling Stones Jumpin’ Jack Flash 1968
Woensdag 23 september 17.00u-18.00u
419 Cliff Richard The Next Time 1962
418 Simon & Garfunkel Scarborough Fair 1966
417 The Buffoons It’s The End 1967
416 Demis Roussos Goodbye My Love Goodbye 1973
415 Barry & Eileen If You Go 1975
414 Dr. Hook Sylvia’s Mother 1972
413 Bobby Vinton Sealed With A Kiss 1972
412 Elvis Presley (You’re The) Devil In Disguise 1963
411 Carole King You’ve Got A Friend 1971
410 Eagles Lyin’ Eyes 1975
409 Paolo Conte Max 1987
408 Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky 1978
407 The Beatles I Saw Her Standing There 1961
406 The Golden Earrings Sound Of The Screaming Day 1967
405 Procol Harum Homburg 1967
Woensdag 23 september 18.00u-19.00u
404 Earth & Fire Storm And Thunder 1971
403 The Righteous Brothers You’ve Lost That Lovin’ Feeling 1965
402 Rika Jansen Amsterdam Huilt 1964
401 Eric Clapton Wonderful Tonight 1977
400 Nini Rosso Il Silenzio 1965
399 Bert Kaempfert A Swingin’ Safari 1962
398 Willeke Alberti Spiegelbeeld 1963
397 Edith Piaf La Vie En Rose 1947
396 Amalia Rodrigues Uma Casa Portuguesa 1953
395 Everly Brothers Love Hurts 1961
394 Nat King Cole Unforgettable 1951
393 Ben E. King Stand By Me 1961
392 Louis Neefs Margrietje 1972
391 Elvis Presley A Fool Such As I 1958
390 Boudewijn De Groot Welterusten Meneer De President 1966
389 Roberta Flack The First Time Ever I Saw Your Face 1972

DE EVERGREEN TOP 1000 IN BLADMUZIEK (2)

Nr. 697: Wheels

Nr. 697: Wheels

Zou het niet mooi zijn wanneer nog veel meer bladmuziek beschikbaar is?

Ruim twee jaar geleden sloot de Muziekbibliotheek van de Omroep gedwongen haar deuren na een subsidiestop. Sindsdien liggen in de kelders van het MCO-gebouw meer dan 400.000 klassieke partituren, (jazz)arrangementen en songbooks te verstoffen zonder dat iemand er iets mee kan. Initiatieven om de bibliotheekdiensten te laten herleven maken kleine stapjes voorwaarts.
De Gemeente Hilversum zegt er ook zo over te denken.
De voormalige beheerders van de bladmuziekcollectie blijven daarvoor vechten door gelegenheden te grijpen om de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie aan te tonen.
De Evergreen Top 1000 is er daar een van. Luister hier live en zing mee! (soms staat de bladmuziek hier online).
Hebt u meer ideeën? Mail dan gerust!

MAANDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG

pos. artiest titel jaar
Dinsdag 22 september 7.00u-8.00u
797 Eddie Hodges I’m Gonna Knock On Your Door 1961
796 The Beatles A Hard Day’s Night 1964
795 Elvis Presley Guitar Man 1967
794 Cindy & Bert Immer Wieder Sonntags 1973
793 Anita Berry Middellandse Zee 1962
792 Harry Belafonte Jamaica Farewell 1956
791 Ro-d-ys Take Her Home 1967
790 Zangeres Zonder Naam Mexico 1969
789 Elvis Presley Moody Blue 1976
788 Gilbert O’ Sullivan Matrimony 1972
787 The Zombies She’s Not There 1964
786 J.J. Cale After Midnight 1972
785 Rob de Nijs Open Einde 1987
784 Simon & Garfunkel I Am A Rock 1966
783 Adriano Celentano Prisen colinensinainciusol 1973
782 Gerard Lenorman La Ballade Des Gens Heureux 1976
781 Cliff Richard Blue Turns To Grey 1966
780 Nancy Sinatra & Frank Sinatra Somethin’ Stupid 1967
Dinsdag 22 september 8.00u-9.00u
779 Amanda Lear Follow Me 1978
778 Wally Tax Let’s Forget What I Said 1967
777 Harry Belafonte Try To Remember 1962
776 Bernd Cluver Der Junge Mit Der Mundharmonica 1973
775 Santana Black Magic Woman 1970
774 Roy Orbison Lana 1961
773 Majority One Because I Love 1971
772 Hank The Knife & The Jets Guitar King 1975
771 Boudewijn De Groot Jimmy 1973
770 Cliff Richard A Girl Like You 1961
769 Paul van Vliet Meisjes van 13 1970
768 Elvis Presley Viva Las Vegas 1964
767 The Rolling Stones Come On 1963
766 Michel Fugain & Le Big Bazar Le Printemps 1976
765 Bojoura Frank Mills 1968
764 The Hollies Bus Stop 1966
763 Sonny & Cher Little Man 1966
762 Everly Brothers Till I Kissed You 1959
Dinsdag 22 september 9.00u-10.00u
761 Ciska Peters De Zwarte Kat 1981
760 Brenda Lee All Alone Am I 1963
759 Bread The Guitar Man 1972
758 The Rolling Stones Fool To Cry 1976
757 Lucille Starr Colinda 1965
756 Electric Light Orchestra Can’t Get It Out Of My Head 1974
755 Elvis Presley Don’t Be Cruel 1956
754 The Beatles Get Back 1970
753 Cliff Richard The Minute You’re Gone 1965
752 Perry Como Mandolins In The Moonlight 1959
751 Sandy Coast True Love That’s A Wonder 1971
750 Jurgen Marcus Ein Festival Der Liebe 1972
749 Andy Williams Where Do I Begin ( Love Story ) 1971
748 Gigliola Cinquetti Non Ho L’Età 1964
747 Boudewijn De Groot Naast Jou 1966
746 Otis Redding I’ve Been Loving You Too Long 1965
745 Frankie Laine Rawhide 1959
Dinsdag 22 september 10.00u-11.00u
744 Creedence Clearwater Revival Long As I Can See The Light 1970
743 Sonny & Cher I Got You Babe 1965
742 Abba Knowing Me, Knowing You 1976
741 Julio Iglesias Quiereme Mucho 1979
740 The Fortunes Here It Comes Again 1965
739 Keith West Excerpt From A Teenage Opera 1967
738 Charles Aznavour Mes Emmerdes 1976
737 Jacques Dutronc Il Est Cinq Heures, Paris S’eveille 1968
736 De Makkers Zomerzon 1972
735 The Monkees Daydream Believer 1967
734 Rudi Carrell Samen Een Straatje Om 1976
733 Neil Diamond Solitary Man 1966
732 Jim Croce I’ll Have To Say I Love You In A Song 1974
731 Hot Chocolate Emma 1974
730 Buddy Holly It Doesn’t Matter Anymore 1959
729 Mama Cass Dream A Little Dream Of Me 1968
Dinsdag 22 september 11.00u-12.00u
728 Neil Diamond Longfellow Serenade 1974
727 ZZ & de Maskers Ik Heb Genoeg Van Jou 1965
726 The Monkees I’m A Believer 1966
725 Dusty Springfield You Don’t Have To Say You Love Me 1966
724 Dean Martin Memories Are Made Of This 1956
723 Cliff Richard I Love You 1960
722 Gary Pucket & The Union Gap Young Girl 1968
721 The Beatles Something 1969
720 France Gall Poupee De Cire, Poupee De Son 1965
719 Creedence Clearwater Revival I Heard It Through The Grapevine 1973
718 The Shadows Foot Tapper 1963
717 The Cats Maribaja 1973
716 Marmalade Reflections Of My Life 1970
715 Cliff Richard It’s All Over 1967
714 Elvis Presley Surrender 1961
713 Roberta Flack Killing Me Softly With His Song 1973
712 Glenn Miller Moonlight Serenade 1939
711 Barbra Streisand Evergreen (Theme From A Star Is Born) 1976
Dinsdag 22 september 12.00u-13.00u
710 Conny Vandenbos In Den Haag Is Een Laan 1975
709 The Beatles We Can Work It Out 1965
708 James Taylor You’ve Got A Friend 1971
707 Andy Williams Music To Watch Girls By 1967
706 The Moody Blues Had To Fall In Love 1978
705 Simon & Garfunkel Homeward Bound 1966
704 Kyu Sakamoto Sukiyaki 1963
703 Fats Domino Walkin’ To New Orleans 1960
702 Elvis Presley Don’t Cry Daddy 1969
701 Abba I Do I Do I Do I Do I Do 1975
700 Paul Anka Lonely Boy 1959
699 Roger Whittaker New World In The Morning 1970
698 Jim Reeves Bimbo 1954
697 The Jumping Jewels Wheels 1961
696 Cliff Richard Don’t Talk To Him 1963
695 Buddy Holly Everyday 1957
694 Smokie Living Next Door To Alice 1977
693 Nana Mouskouri Try To Remember 1969
692 The Doors Light My Fire 1967
Dinsdag 22 september 13.00u-14.00u
691 Cliff Richard Dreamin’ 1980
690 Nat King Cole Smile 1955
689 Eagles Take It Easy 1972
688 Oscar Harris & The Twinkle Stars Try A Little Love 1970
687 Engelbert Humperdinck The Last Waltz 1967
686 Christian Anders Geh Nicht Vorbei 1969
685 Ray Charles Here We Go Again 1967
684 Chris Barber’s Jazz Band Ice Cream 1962
683 Elvis Presley All Shook Up 1957
682 Frans Halsema Zondagmiddag Buitenveldert 1969
681 Peter & Gordon A World Without Love 1964
680 Demis Roussos Forever And Ever 1973
679 Frank Sinatra I’ve Got You Under My Skin 1955
678 Dusty Springfield Son Of A Preacher Man 1968
677 Willeke Alberti Mijn Dagboek 1964
676 Johnny Cash A Boy Named Sue 1969
Dinsdag 22 september 14.00u-15.00u
675 Musical Tsjechov Vanmorgen Vloog Ze Nog 1988
674 10 CC Donna 1973
673 Chubby Checker Let’s Twist Again 1962
672 Benny Neyman Vrijgezel 1981
671 Johnny Cash Orange Blossom Special 1965
670 Dizzy Man’s Band The Opera 1975
669 Pat Boone I’ll Be Home 1957
668 Abba Waterloo 1974
667 Sandy Coast Capital Punishment 1969
666 Johnny Lion Sophietje 1965
665 Tom Jones I’ll Never Fall In Love Again 1967
664 Bob Dylan Lay Lady Lay 1969
663 Al Martino Volare 1976
662 Johnny & The Hurricanes Red River Rock 1959
661 Gerard De Vries Het Spel Kaarten 1965
660 The Platters Smoke Gets In Your Eyes 1959
659 The Beach Boys Then I Kissed Her 1965
Dinsdag 22 september 15.00u-16.00u
658 The Golden Earrings That Day 1966
657 Charlie Rich The Most Beautiful Girl 1974
656 Bobby Solo Una Lacrima Sul Viso 1965
655 Everly Brothers Cathy’s Clown 1960
654 Malando Olé Guapa 1948
653 Chrispian St. Peters Pied Piper 1966
652 Buddy Holly Brown Eyed Handsome Man 1963
651 Les Reed Orchestra Man Of Action 1970
650 Easybeats Friday On My Mind 1966
649 Joe Dassin L’été Indien 1975
648 Neil Diamond Love On The Rocks 1980
647 Ramses Shaffy & Liesbeth List Shaffy Cantate 1966
646 Gilbert Becaud L’important C’est La Rose 1967
645 Julio Iglesias Por Un Poco De Tu Amor 1979
644 The Seekers A World Of Our Own 1965
643 Freddy Quinn Heimatlos 1956
642 Jantje Koopmans Rode Rozen 1984
641 Kingston Trio Tom Dooley 1959
Dinsdag 22 september 16.00u-17.00u
640 Wally Tax Miss Wonderful 1974
639 Roy Orbison You Got It 1989
638 Nazareth Love Hurts 1976
637 Joan Baez The Night They Drove Old Dixie Down 1971
636 Tim Hardin How Can We Hang On To A Dream? 1967
635 Shirley Zwerus Heel Even 1981
634 Andy Williams Moon River 1962
633 Stealers Wheel Late Again 1973
632 Tornados Telstar 1962
631 Marianne Rosenberg Ich Bin Wie Du 1976
630 Paul Anka Put Your Head On My Shoulder 1959
629 Everly Brothers Love Is Strange 1965
628 The Beatles Girl 1965
627 Andy Williams May Each Day 1963
626 Jack Jersey In The Still Of The Night 1974
625 The Jumping Jewels Africa 1963
624 Ben Cramer De Clown 1971
623 Slim Whitman Indian Love Call 1952
Dinsdag 22 september 17.00u-18.00u
622 Adamo C’est Ma Vie 1975
621 The Shadows F.B.I 1961
620 Yves Montand Les Feuilles Mortes 1964
619 Roy Black Ganz Im Weiss 1965
618 Cilla Black Anyone Who Had A Heart 1964
617 Kate Bush The Man With The Child In His Eyes 1978
616 Herman’s Hermits No Milk Today 1966
615 Bellamy Brothers If I Said You Had A Beautiful Body 1978
614 Cliff Richard Fall In Love With You 1960
613 Freddy Fender Before The Next Teardrop Falls 1975
612 Billy Vaughn Orchestra Wheels 1961
611 Nina Simone Ain’t Got No, I Got Life 1968
610 John Denver Sunshine On My Shoulders 1974
609 Paul Anka Hello Jim 1963
608 Randy Newman Birmingham 1974
607 Ray Charles Georgia On My Mind 1960
606 Ekseption Air 1969
605 Bee Gees Lonely Days 1970
Dinsdag 22 september 18.00u-19.00u
604 Neil Diamond Girl You’ll Be A Woman Soon 1971
603 Connie Francis Who’s Sorry Now 1958
602 Harry Belafonte Banana Boat Song (Day O) 1957
601 The Spotnicks Amapola 1964
600 The Beatles Baby’s in Black 1965
599 The Rolling Stones Brown Sugar 1971
598 Dean Martin Send Me The Pillow 1965
597 Jerry Lee Lewis Great Balls Of Fire 1957
596 The Cats Turn Around And Start Again 1968
595 Julie Covington Don’t Cry For Me Argentina 1977
594 The Kinks Dead End Street 1966
593 Dave Davies Death Of A Clown 1966
592 Elvis Presley Return To Sender 1962
591 The Beatles Rock And Roll Music 1964
590 Heikrekels Waarom Heb Jij Me Laten Staan 1967
589 Sandra & Andres Storybook Children 1968
588 George Baker Selection Little Green Bag 1969
587 Wallace Collection Daydream 1969

DE EVERGREEN TOP 1000 IN BLADMUZIEK (1)

Nr. 966: De winter was lang

Nr. 966: De winter was lang

Zou het niet mooi zijn wanneer nog veel meer bladmuziek beschikbaar is?

Ruim twee jaar geleden sloot de Muziekbibliotheek van de Omroep gedwongen haar deuren na een subsidiestop. Sindsdien liggen in de kelders van het MCO-gebouw meer dan 400.000 klassieke partituren, (jazz)arrangementen en songbooks te verstoffen zonder dat iemand er iets mee kan. Initiatieven om de bibliotheekdiensten te laten herleven maken kleine stapjes voorwaarts.
De Gemeente Hilversum zegt er ook zo over te denken.
De voormalige beheerders van de bladmuziekcollectie blijven daarvoor vechten door gelegenheden te grijpen om de rijkdom en veelzijdigheid van de collectie aan te tonen.
De Evergreen Top 1000 is er daar een van. Luister hier live en zing mee! (soms staat de bladmuziek hier online)
Hebt u meer ideeën? Mail dan gerust!

DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG

pos. artiest titel jaar
Maandag 21 september 7.00u-8.00u
1000 Abba Take A Chance On Me 1977
999 The Beatles No Reply 1964
998 Marianne Faithfull Come And Stay With Me 1965
997 Les Poppys Isabelle, Je T’aime 1972
996 Michael Jackson One Day In Your Life 1981
995 André Hazes Diep In Mijn Hart 1982
994 Sandy Coast The Eyes Of Jenny 1981
993 Bee Gees Holiday 1967
992 Wanda Jackson Let’s Have A Party 1958
991 Kate & Anna McGarrigle Complainte Pour Ste. Catherine 1976
990 Roy Orbison Running Scared 1961
989 Johnny Jordaan & Willy Alberti Droomland 1950
988 Amazing Stroopwafels Oude Maasweg 1981
987 Alan Price Set I Put A Spell On You 1966
986 Mireille Mathieu La Paloma Ade 1973
985 Dusty Springfield The Windmills Of Your Mind 1969
984 Lynn Anderson Rose Garden 1971
983 Frank Sinatra I Believe I’m Gonna Love You 1975
Maandag 21 september 8.00u-9.00u
982 Ray Charles Hit The Road Jack 1961
981 Elvis Presley That’s Allright 1954
980 Booker T & the MG’s Green Onions 1962
979 Rob de Nijs Malle Babbe 1975
978 Elvis Presley Teddy Bear 1957
977 Love Affair Everlasting Love 1967
976 Freddie Breck Rote Rosen 1973
975 Dorus (Tom Manders) Twee Motten 1957
974 The Kinks Dandy 1966
973 Aphrodite’s Child I Want To Live 1968
972 Marianne Faithfull Summer Nights 1965
971 The Brothers Four Greenfields 1960
970 Peggy Lee Fever 1958
969 Elvis Presley A Little Less Conversation 1968
968 Dusty Springfield I Just Don’t Know What To Do With Myself 1964
967 Maggie MacNeal When You’re Gone 1975
966 Willeke Alberti De Winter Was Lang 1964
965 Mort Shuman Le Lac Majeur 1973
964 Greenfield & Cook Don’t Turn Me Loose 1972
Maandag 21 september 9.00u-10.00u
963 Partridge Family I Think I Love You 1972
962 André Van Duin Een Echte Vriend 1984
961 Lovin’ Spoonful Darling Be Home Soon 1967
960 Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman 1967
959 Bolland & Bolland Summer Of ’71 1972
958 Conny Vandenbos Paleis Met Gouden Muren 1966
957 Yannis Markopoulos Who Pays The Ferryman 1978
956 Earth, Wind & Fire Fantasy 1978
955 Anita Meyer They Don’t Play Our Love Song Anymore 1981
954 Focus Sylvia 1972
953 Rod Stewart Reason To Believe 1971
952 Tol Hansse Big City 1979
951 Ramses Shaffy Vijf Uur 1966
950 Eric Burdon & The Animals San Franciscan Nights 1967
949 Gheorghe Zamfir & James Last Thema Uit De Verlaten Mijn (The Lonely Shepherd) 1979
948 The Searchers I Don’t Want To Go On Without You 1965
Maandag 21 september 10.00u-11.00u
947 Paul van Vliet Veilig Achterop Bij Vader Op De Fiets 1975
946 Frida Boccara Un Jour Un Enfant 1969
945 Michel Sardou Une Fille Aux Yeux Clairs 1975
944 Julie Andrews & Christopher Plummer Edelweiss 1966
943 George Moustaki Le Métèque 1969
942 Dave Berry Little Things 1965
941 Peter & Gordon True Love Ways 1965
940 Les Paul & Mary Ford Vaya Con Dios 1953
939 Harry Klorkestein O, O, Den Haag 1982
938 Bobby Darin Dream Lover 1959
937 Ramses Shaffy Wij Zullen Doorgaan 1975
936 10 CC The Wall Street Shuffle 1974
935 Magna Carta Airport Song 1970
934 Jim Reeves Blue Boy 1958
933 Axis Someone 1972
932 The Rolling Stones Miss You 1978
931 Milk & Honey Hallelujah 1979
Maandag 21 september 11.00u-12.00u
930 Outsiders Touch 1966
929 Astrid Nijgh Ik Doe Wat Ik Doe 1973
928 Hunters Russian Spy And I 1966
927 Aretha Franklin Respect 1967
926 Chicken Shack I’d Rather Go Blind 1973
925 Carpenters Only Yesterday 1975
924 Supertramp The Logical Song 1979
923 Joost Nuissl Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben 1975
922 Nat King Cole When I Fall In Love 1957
921 Conny Vandenbos De Noorderzon Scheen 1976
920 Harry Nilsson Everybody’s Talkin’ 1969
919 Yvonne Elliman I Don’t Know How To Love Him 1973
918 Springfields Island Of Dreams 1963
917 Dutch Swing College Band Doctor Jazz 1953
916 Andy Williams Can’t Get Used To Losing You 1963
915 Roger Glover & Guests Love Is All 1975
914 The Rubettes Sugar Baby Love 1974
913 The Beatles Here, There And Everywhere 1966
Maandag 21 september 12.00u-13.00u
912 Lloyd Price Personality 1959
911 Chris Montez Let’s Dance 1963
910 Tee Set Ma Belle Amie 1969
909 Mr Acker Bilk Stranger On The Shore 1962
908 Carpenters We’ve Only Just Begun 1970
907 The Golden Earrings Please Go 1965
906 André Hazes Zeg Maar Niets Meer 1982
905 Diana Ross Theme From Mahogany 1975
904 Ria Valk Hou Je Echt Nog Van Mij Rocking Billy 1961
903 Classics My Lady Of Spain 1972
902 George Baker Selection Fly Away Little Paraguayo 1974
901 Ricky Nelson Travelin’ Man 1961
900 Gladys Knight & The Pips Help Me Make It Through The Night 1972
899 Leo Sayer When I Need You 1977
898 Albert Hammond I Don’t Wanna Die In An Air Disaster 1974
897 Frank Sinatra That’s Life 1966
896 Sylvain Poons & Oetze Verschoor De Zuiderzeeballade 1962
Maandag 21 september 13.00u-14.00u
895 BZN The Old Calahan 1981
894 Fleetwood Mac Sara 1980
893 The Shuffles Sha La La, I Need You 1969
892 Herman Van Veen Hilversum 3 1984
891 Chris Rea Josephine 1985
890 Tee Set She Likes Weeds 1970
889 Toon Hermans Dit Is Een Plek Om Lief Te Hebben 1967
888 The Platters My Prayer 1956
887 Nilsson Without You 1972
886 Nina Simone My Baby Just Cares For Me 1959
885 Abba S.O.S. 1975
884 Heddy Lester De Mallemolen 1977
883 Conny Vandenbos Een Roosje M’n Roosje 1974
882 Les Humphries Singers To My Father’s House 1970
881 Conny Stuart Wat Voor Weer Zou Het Zijn In Den Haag 1966
Maandag 21 september 14.00u-15.00u
880 Eagles Take It To The Limit 1975
879 Engelbert Humperdinck There Goes My Everything 1967
878 The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da 1968
877 Hep Stars Sunny Girl 1968
876 Jules De Corte Ik Zou Wel Eens Willen Weten 1957
875 Buddy Holly Words Of Love 1957
874 Billy Joel She’s Always A Woman 1977
873 Bobby Vinton Blue Velvet 1963
872 Pussycat Georgie 1976
871 Brian Hyland Ginny Come Lately 1962
870 Paul Anka You Are My Destiny 1958
869 White Plains When You Are A King 1971
868 Massada Sajang E 1980
867 Barbra Streisand The Way We Were 1974
866 Los Bravos Black Is Black 1966
865 The Zombies Time Of The Season 1969
864 Mireille Mathieu Akropolis Adieu 1971
Maandag 21 september 15.00u-16.00u
863 Bob Dylan Rainy Day Women # 12 & 35 1966
862 Dusty Springfield I Think It’s Going To Rain Today 1969
861 Otis Redding Try A Little Tenderness 1966
860 Johnny Cash A Thing Called Love 1972
859 Marty Robbins El Paso 1959
858 Edith Piaf Milord 1960
857 Cliff Richard I Could Easily Fall (In Love With You) 1965
856 Redbone We Were All Wounded At Wounded Knee 1973
855 Small Faces Itchycoo Park 1967
854 Adamo Petit Bonheur 1969
853 Heino La Montanara (Das Lied Der Berge) 1973
852 The Beatles I Want To Hold Your Hand 1964
851 Carly Simon You’re So Vain 1973
850 Anneke Grönloh Cimeroni 1963
849 Johnny Ray Yes Tonight Josephine 1957
848 The Animals We’ve Got To Get Out Of This Place 1965
Maandag 21 september 16.00u-17.00u
847 Neil Diamond Hello Again 1981
846 Benny Neyman & Bonnie St.Claire Verder Valt Het Wel Mee 1983
845 Chubby Checker Lovely Lovely 1965
844 Mireille Mathieu Hinter Den Kulissen Von Paris 1969
843 Boudewijn De Groot Noordzee 1966
842 The Andrews Sisters Rum And Coca Cola 1944
841 Fats Domino Be My Guest 1960
840 Lionel Richie Hello 1984
839 Freddie Aguilar Anak 1980
838 Buddy Holly Well Allright 1958
837 Janis Ian At Seventeen 1975
836 Doris Day Move Over Darling 1964
835 Joey Dyser 100 Years 1975
834 Peter Koelewijn KL 204 (Als Ik God Was) 1977
833 Canned Heat On The Road Again 1968
832 The Troggs With A Girl Like You 1966
Maandag 21 september 17.00u-18.00u
831 Dalida & Alain Delon Paroles Paroles 1972
830 The Turtles Happy Together 1967
829 Paul Simon Still Crazy After All These Years 1975
828 Michel Polnareff La Poupée Qui Fait Non 1966
827 Billy Paul Me And Mrs. Jones 1973
826 George McCrae Rock Your Baby 1974
825 Peter & Zijn Rockets Kom Van Dat Dak Af 1960
824 Mantovani Greensleeves 1967
823 Trini Lopez If I Had A Hammer 1963
822 Jack Jersey Papa Was A Poor Man 1974
821 Johnny Cash & June Carter If I Were A Carpenter 1969
820 The Searchers Needles And Pins 1964
819 Bee Gees New York Mining Disaster 1941 1967
818 The Fortunes Caroline 1964
817 The Byrds Turn Turn Turn 1965
816 Armand Blommenkinders 1967
815 Adamo Les Filles Du Bord De Mer 1965
814 Everly Brothers Bird Dog 1958
Maandag 21 september 18.00u-19.00u
813 Carpenters Yesterday Once More 1973
812 Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich Zabadak 1967
811 The Shadows Kon-Tiki 1961
810 André Hazes Een Beetje Verliefd 1981
809 Ria Valk Als Ik De Golven Aan Het Strand Zie 1965
808 Elvis Presley Bossa Nova Baby 1963
807 John Denver Fly Away 1975
806 Normaal Oerend Hard 1977
805 Trio Hellenique La Danse de Zorba 1965
804 Jacques Brel La Chanson Des Vieux Amants 1968
803 Eagles One Of These Nights 1975
802 Marvin Welch & Farrar Faithful 1971
801 Julien Clerc This Melody 1976
800 The Lovin’ Spoonful Summer In The City 1966
799 Bee Gees I’ve Gotta Get A Message To You 1968
798 André Hazes Het Is Koud Zonder Jou 1980